www.glosmilicza.pl

:: Komitety wyborcze zarejestrowane
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-08-30 08:47:14)

W poniedziałek 27 sierpnia minął termin rejestracji komitetów wyborczych, które w jesiennych wyborach samorządowych wystawią swoich kandydatów na włodarzy gmin i miast oraz radnych wszystkich szczebli samorządowych. Z powiatu milickiego zarejestrowało się 11 lokalnych komitetów wyborczych. Swoich kandydatów wystawią też w naszych gminach ogólnopolskie partie polityczne.


Z gminy Milicz rejestracji dopełniło 6 komitetów wyborczych. Jako pierwszy zarejestrował się 23 sierpnia rano Komitet Wyborczy Wyborców Doroty Folmer, który wystawi kandydaturę Doroty Folmer na burmistrza gminy Milicz, a także kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Miliczu i Rady Powiatu w Miliczu. Pełnomocnikiem wyborczym KWW Doroty Folmer jest Damian Stachowiak, a pełnomocnikiem finansowym Henryk Wachowiak. 
Tego samego dnia, 23 sierpnia po południu, zarejestrowany został Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Lecha „Ziemia Milicka”, z którego o reelekcję ubiegać się będzie burmistrz Piotr Lech. KWW Piotra Lecha „Ziemia Milicka” zgłosi też kandydatów na radnych gminy Milicz oraz radnych powiatu milickiego. Pełnomocnikiem wyborczym jest Halina Smolińska, obecna przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu, a pełnomocnikiem finansowym Maciej Małecki.
Dzień później, 24 sierpnia, zarejestrował się Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Wybierały – BIM, którego pełnomocnikiem wyborczym jest Halina Góra, natomiast pełnomocnikiem finansowym Janusz Blek. KWW Pawła Wybierały – BIM zgłosi na burmistrza gminy Milicz kandydaturę Pawła Wybierały, byłego burmistrza w latach 2010–2014. Komitet wystawi też kandydatów do Rady Miejskiej w Miliczu. Jak nam powiedziała pełnomocnik Halina Góra, jednym z kandydatów na radnych będzie również kandydat na burmistrza Paweł Wybierała. 
W poniedziałek 27 sierpnia rejestracji dokonał Komitet Wyborczy Wyborców Cezarego Sierpińskiego Nasza Gmina, który zamierza zgłosić kandydaturę Cezarego Sierpińskiego na burmistrza gminy Milicz, a także wystawić kandydatów do Rady Miejskiej w Miliczu. Pełnomocnikiem wyborczym jest Grażyna Obin-Aleksandrowicz, natomiast pełnomocnikiem finansowym Helena Kuśnierz. Komitet tworzą ponadto Anna Romanowicz z milickiego starostwa, sołtys Węgrzynowa Gabriela Kozłowska i przedsiębiorca z Henrykowic Krzysztof Cempel. 
Kolejnym zarejestrowanym komitetem wyborczym jest Komitet Wyborczy Grupa Inicjatywna Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz, którego pełnomocnikiem wyborczym jest Stefan Sobczak, a pełnomocnikiem finansowym Czesław Buczkowski. Jak nam powiedział Stefan Sobczak, komitet ma zamiar wystawić przede wszystkim kandydatów na radnych gminy Milicz, lecz niewykluczone, że zgłosi też kandydatów na radnych powiatowych. – Mamy też trzech swoich kandydatów na burmistrza, lecz nie zapadła jeszcze decyzja, kto nim będzie i czy w ogóle kandydaturę na burmistrza zgłosimy – powiedział naszej gazecie pełnomocnik Sobczak.
Z gminy Milicz zarejestrował się ponadto Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Powiatu Milickiego, którego pełnomocnikiem wyborczym jest obecny radny powiatowy Piotr Zajiczek, a pełnomocnikiem finansowym Iwona Kozłowska, żona byłego posła z Cieszkowa Piotra Kozłowskiego. Komitet zamierza ubiegać się przede wszystkim o mandaty radnych w Radzie Powiatu Milickiego.

Gmina Krośnice
Z gminy Krośnice zarejestrowano 3 lokalne komitety wyborcze. Już 20 sierpnia rejestracji dokonał Komitet Wyborczy Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe, którego pełnomocnikiem wyborczym jest dyrektor krośnickiego ZUK-u Marcin Ciesielski, a pełnomocnikiem finansowym Paula Płokarz. Z tego komitetu o reelekcję ubiegać się będzie wójt Andrzej Biały. Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe zgłosi też kandydatów do Rady Gminy Krośnice. 
Z kolei 23 sierpnia został zarejestrowany Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Drobiny, z którego kandydować będzie na wójta gminy Krośnice były wójt Mirosław Drobina. Komitet zgłosi też kandydatów do Rady Gminy Krośnice. Pełnomocnikiem wyborczym i jednocześnie pełnomocnikiem finansowym komitetu jest Irosław Kolarski. Komitet wystawi też kandydatów do Rady Gminy Krośnice. 
Trzecim zarejestrowanym lokalnym komitetem wyborczym jest Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Morki, z którego na wójta gminy Krośnice startować będzie Stefan Morka. Komitet zgłosi też kandydatów do Rady Gminy Krośnice; jednym z kandydatów na radnego będzie również kandydat na burmistrza Stefan Morka. Pełnomocnikiem wyborczym i równocześnie finansowym KWW Stefana Morki jest Tomasz Kasprolewicz. 

Gmina Cieszków
Z gminy Cieszków rejestracji dopełniły 2 lokalne komitety wyborcze. 24 sierpnia zarejestrował się Komitet Wyborczy Wyborców Dominik Kaczmarek ze Zwierzyńca, którego pełnomocnikiem wyborczym i jednocześnie pełnomocnikiem finansowym jest Karol Kaczmarek. Natomiast 27 sierpnia został zarejestrowany Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Cieszków, w którym pełnomocnikiem wyborczym i równocześnie finansowym został Przemysław Kontek.

Partie polityczne ze swoimi kandydatami
Swoich kandydatów we wszystkich trzech gminach powiatu milickiego wystawią także ogólnopolskie partie polityczne – Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Prawo i Sprawiedliwość, które rejestrowały swoje komitety w Warszawie. 
Jak nam powiedział Jan Kwiecień, prezes zarządu powiatowego PSL, w gminie Cieszków z ramienia PSL o reelekcję ubiegać się będzie wójt Ignacy Miecznikowski. Z kolei w gminie Krośnice PSL prawdopodobnie poprze kandydaturę obecnego wójta Andrzeja Białego. – Natomiast nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy będziemy zgłaszać swojego kandydata na burmistrza gminy Milicz – powiedział nam Jan Kwiecień. PSL wystawi też kandydatów na radnych gminnych we wszystkich trzech gminach, a także kandydatów do Rady Powiatu w Miliczu. Już wiadomo, że jednym z kandydatów PSL do Rady Miejskiej w Miliczu będzie Andrzej Nestoruk, obecny przewodniczący komisji budżetowej Rady Miejskiej w Miliczu. 
Z kolei PiS zgłosi swojego kandydata na wójta gminy Krośnice, którym jest Artur Kęsy. – Bierzemy też pod uwagę wystawienie swojego kandydata na wójta gminy Cieszków, lecz na razie w tej sprawie trwają rozmowy – powiedziała nam przewodnicząca powiatowych struktur PiS Jolanta Szczuraszek. Natomiast w gminie Milicz PiS w wyborach na burmistrza popiera kandydaturę Doroty Folmer. PiS wystawi też swoich kandydatów na radnych we wszystkich trzech naszych gminach oraz kandydatów na radnych powiatowych. 
O wystawieniu swoich kandydatów do milickich samorządów w jesiennych wyborach samorządowych myśli także milicka lewica, która startować będzie z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. Jak nam powiedział szef milickiej lewicy Jarosław Milian, na pewno zgłoszeni zostaną kandydaci na radnych do Rady Miejskiej w Miliczu oraz do Rady Powiatu Milickiego, natomiast w gminie Krośnice lewica wspierać będzie kandydatów KWW Stefana Morki. Na pytanie, czy milicka lewica wystawi również swojego kandydata na burmistrza gminy Milicz, Jarosław Milian odpowiedział, że pytanie to jest nadal otwarte. 
Na terenie powiatu milickiego do wyborów samorządowych przygotowuje się także Platforma Obywatelska, która startować będzie z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Jak nam powiedział Marek Sierpiński, szef milickich struktur PO, kandydaci rekomendowani przez KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska będą ubiegać się o mandat radnego tylko do Rady Powiatu Milickiego.

Grażyna
 Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5486