www.glosmilicza.pl

:: Spalarnia wielokrotnie przekroczyła normy
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-09-06 09:06:07)

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował, że wstrzymał w połowie lipca działalność spalarni w Miliczu z powodu aż 28-krotnego przekroczenia norm emisji gazów do powietrza! To nie koniec dużych uchybień

  Działalność milickiej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych, należącej do spółki Eko ABC, o czym już pisaliśmy, została wstrzymana w połowie lipca przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Był to wynik przeprowadzonej przez WIOŚ dwumiesięcznej kontroli w spółce Eko ABC, rozpoczętej 10 maja i zakończonej 16 lipca, która dotyczyła sprawdzenia, jak przestrzegane są przepisy ustawy o odpadach, a także przepisy ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz przepisy dotyczące wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 
Kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące przekroczenia normy emitowanych gazów do powietrza z instalacji do termicznego przetwarzania odpadów medycznych i weterynaryjnych w milickiej spalarni. 
– Podczas kontroli stwierdziliśmy przekroczenie standardu emisyjnego dioksyn i furanów. To były 28-krotne przekroczenia. Charakter tych substancji powoduje, że stanowią one zagrożenie dla zdrowia mieszkańców – mówi naszemu tygodnikowi naczelnik wydziału inspekcji WIOŚ Maria Siwiak. 
To jednak nie koniec uchybień. – Kontrola wykazała również naruszenie przepisów zarówno w zakresie gospodarowania odpadami, warunków magazynowania odpadów przyjmowanych do instalacji oraz wytwarzanych w instalacji, jak i wprowadzania ścieków do kanalizacji pomimo tego, że Polskie Wody odmówiły wydania pozwolenia – informuje nas naczelnik Siwiak dodając, że więcej szczegółów przekaże nam pisemnie. Odpowiedzi na nasze pytania poznamy już wkrótce, po miesiącu oczekiwania. 
Po kontroli właściciel milickiej spalarni podjął działania związane z naprawą instalacji i uporządkowaniem terenu. Po wykonanych remontach i pracach modernizacyjnych zlecił dokonanie pomiarów kontrolnych emisji gazów do powietrza zewnętrznej, akredytowanej firmie. Pomiarów tych dokonano 17 sierpnia w obecności dwóch pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W tym dniu, a także na kilka dni przed kontrolą, gdy trzeba było dokonać rozruchu spalarni, z jej komina widać było ulatniający się biały dym. Wyniki kontrolnych pomiarów poznamy w połowie września. Jeśli będą one pozytywne, to WIOŚ dokona dalszych działań pokontrolnych w milickiej spalarni. 
Obecnie działalność milickiej spalarni, która jest jedyną tego typu na Dolnym Śląsku, nadal jest wstrzymana.  
(alsz)adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5488