www.glosmilicza.pl

:: Na burmistrza nie dla kariery i pieniędzy
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-10-18 10:21:51)

W czwartek 11 października w Ośrodku Kultury w Sułowie odbyło się spotkanie wyborcze z mieszkańcami organizowane przez komitet wyborczy wyborców Cezarego Sierpińskiego Nasza Gmina. Podczas spotkania zapewniano, że najstarszy z kandydatów na burmistrza nie chce zostać włodarzem dla pieniędzy i kariery, tylko dla zmiany gminy Milicz na lepsze.

W czwartkowym zebraniu wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców Cezarego Sierpińskiego Nasza Gmina uczestniczyło około 20 osób. Spotkanie prowadziła szefowa sztabu wyborczego, kandydatka na radną z Milicza, Anna Romanowicz. W spotkaniu oprócz kandydata na burmistrza Cezarego Sierpińskiego uczestniczyło czterech kandydatów na radnych z okręgu sułowskiego nr 3: sołtys Węgrzynowa Gabriela Kozłowska, sołtys Miłosławic Irena Ratajek, Piotr Wajdel z Sułowa oraz Justyna Korzeniowska z Postolina. Na początku każdy z kandydatów na radnych przedstawił się i mówił o tym, czym chciałby się zajmować w Radzie Miejskiej. Generalnie wszyscy kandydaci znają dobrze potrzeby społeczności wiejskich i chcieliby skutecznie działać w samorządzie, aby te problemy rozwiązywać.


Następnie głos zabrał kandydat na burmistrza Cezary Sierpiński, który wskazywał że według niego burmistrz gminy oprócz miasta powinien też pamiętać o peryferiach. Kandydat komitetu Nasza Gmina mówił, że gmina obecnie wykonuje na pokaz krótkie odcinki dróg w różnych miejscowościach i wszystkie z nich są uroczyście otwierane przez burmistrza. Według Cezarego Sierpińskiego remonty powinny być wykonywane nie w różnych miejscowościach po kawałeczku, ale w jednym roku w danej miejscowości wszystkie najważniejsze drogi gminne. – Lepszym rozwiązaniem jest zrobić coś raz a dobrze. Trzeba załatwić sprawę dróg w danej miejscowości kompleksowo i później tutaj nie wracać. Wtedy też koszt remontu takich dróg byłby niższy w jednym przetargu niż w kilku – mówił kandydat na burmistrza, dopytując się przybyłych mieszkańców Sułowa o najważniejsze w ich miejscowości problemy do rozwiązania.
Jeden z mieszkańców wskazał na fatalny stan gruntowej ulicy Spacerowej w Sułowie, dodając, że burmistrz Piotr Lech obiecał remont tego odcinka, ale z danej obietnicy się nie wywiązał. Cezary Sierpiński zadeklarował, że jeżeli zostanie burmistrzem, to ulicę Spacerową, skoro jest tak ważna dla mieszkańców, wykona w pierwszej kolejności. Kandydat na burmistrza mówił też, że w rejonie Sułowa chciałby doprowadzić do gruntownego remontu drogi powiatowej z Sułowa do Baranowic, która łączy 6 sołectw. Drugą ważną inwestycją w Sułowie jest konieczny remont starego małego budynku szkoły w Sułowie oraz modernizacja ośrodka wypoczynkowego na wyspie.
Kandydat na burmistrza krytykował też kilka posunięć burmistrza Piotra Lecha w Sułowie, takich jak remont ulicy Leśników, gdyż ważniejsze było zrobienie ulicy Sportowej i połączenie jej z ulicą Sulimierską. Kandydat mówił, że burmistrz błędnie nad wykonanie nowej nakładki na ulicy Spacerowej stawia potrzebę wybudowania parkingu na ul. Zamkowej.
Wymienić starych radnych na nowych
Podczas spotkania mówiono także o potrzebie wymiany wieloletnich radnych na nowych. Jeden z uczestników zebrania nazwał takich wieloletnich radnych „kombinatorami”, którzy kandydują do Rady wyłącznie dla pieniędzy. Kandydata na burmistrza zachwalali obecni na zebraniu sołtysi. Gospodarz Baranowic Marian Kowalski wskazywał, że Cezary Sierpiński w czasach, gdy sprawował funkcję nadleśniczego, był bardzo przychylny lokalnej społeczności, jak chociażby dla Baranowic, którym sprezentował 5 pięknych stołów do świetlicy. Z kolei sołtys Węgrzynowa Gabriela Kozłowska przypomniała, że kandydat na burmistrza w czasie swojej pracy w Nadleśnictwie Milicz przekazał jej sołectwu drewno na ławki na boisku oraz na wiatę. Gospodyni Węgrzynowa skrytykowała obecnego nadleśniczego, który w ogóle nie wspiera sołectw. Natomiast burmistrz Piotr Lech zaczął pojawiać się w wiosce dopiero na rok przed wyborami.
O merytoryczną kampanię apelowała podczas spotkania kandydatka na radną z Milicza Anna Romanowicz, która wskazywała, iż obecnie w gminie Milicz część komitetów nie prowadzi uczciwej kampanii. – Przeraża mnie to, co się dzieje w Internecie. Część komitetów prawie w ogóle nie mówi o swoich zamierzeniach i nie reklamuje siebie, tylko uderza, krytykuje i rozlicza kontrkandydatów. To jest antykampania – mówiła Anna Romanowicz dodając, że warto wesprzeć kandydata Cezarego Sierpińskiego, który chce zostać burmistrzem nie dla pieniędzy i nie dla kariery, tylko z chęci zmiany gminy Milicz na lepsze.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5508