www.glosmilicza.pl

:: Podwyżka opłat za śmieci w Krośnicach
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-12-13 13:22:26)

Z 9 zł do 13 zł ma od nowego 2019 roku wzrosnąć miesięczna stawka podatku śmieciowego płacona przez mieszkańców gminy Krośnice. Podwyżka podatku wynosi ponad 44 proc.

Obecnie mieszkańcy gminy Krośnice segregujący odpady płacą miesięczny podatek śmieciowy w wys. 9 zł od osoby. W przypadku 4-osobowej rodziny kwartalny rachunek za śmieci wynosi 108 zł. Na skutek niezależnego od gminy wzrostu ceny za zagospodarowanie odpadów podatek śmieciowy będzie musiał zostać podniesiony z 9 do 13 zł. Składająca się z 4 osób rodzina będzie więc od nowego roku płacić kwartalnie 156 zł za śmieci (więcej o 48 zł niż obecnie). W sumie więc w całym 2019 roku przeciętna rodzina zapłaci więcej o 192 zł niż w tym roku.
Gmina Krośnice w ostatnich tygodniach ogłosiła dwa przetargi na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019 roku. W obecnym 2018 roku usługę tę na terenie gminy wykonuje za 749 tys. zł firma Fbserwis Wrocław z Bielan Wrocławskich, która zleciła zadanie odbioru odpadów swojemu podwykonawcy firmie Kosz z Wszewilek.
Do obu ogłoszonych w ostatnich tygodniach przetargach na odbiór śmieci zgłosiły się tylko dwie firmy: Fbserwis z Wrocławia oraz WPO Alba z Wrocławia. W pierwszym przetargu Fbserwis zaproponowało cenę 968 tys. zł, a WPO Alba – 978 tys. zł. Ponieważ cena była o ponad 200 tysięcy złotych wyższa niż w obecnym roku, gmina unieważniła przetarg i 22 listopada ogłosiła kolejny. Tym razem niższą ofertę w wys. 956 tys. zł zaoferowała firma WPO Alba z Wrocławia. Oferta firmy Fbserwis była droższa o zaledwie 2,3 tys. zł. Tym razem gmina nie unieważniła postępowania. Widząc, że nie jest możliwa obniżka ceny za odbiór odpadów, wójt Andrzej Biały skierował do Rady Gminy projekt uchwały w sprawie nowych stawek podatku śmieciowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas podatek śmieciowy wynosił 9 zł dla osób segregujących odpady i 16 zł dla osób niesegregujących. Od nowego roku podatek ma wynieść 13 zł dla osób segregujących i 26 zł dla niesegregujących. Podwyżka opłat za śmieci ma być omawiana podczas wspólnego posiedzenia Rady Gminy Krośnice w czwartek 13 grudnia.
Obecnie w gminie Krośnice opłaty śmieciowe są naliczane i pobierane od 6768 mieszkańców, z tego 6486 to mieszkańcy segregujący odpady, a 282 osoby nie segregują śmieci. Funkcjonowanie gospodarki komunalnej w gminie Krośnice powinno w 2019 roku kosztować 1 mln 74 tys. zł. Na tę kwotę składa się odbiór odpadów i dostarczanie ich do punktu przetwarzania odpadów w Rudnej Wielkiej oraz funkcjonowanie PSZOK-u w Wierzchowicach. Mieszkańcy gminy Krośnice rocznie oddają ok. 1616 ton śmieci, w tym ok. 920 ton to zmieszane odpady komunalne.
(bar)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5531