www.glosmilicza.pl

:: Smolińska za Wybierałę
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-12-20 11:14:53)

Halina Smolińska, radna „Ziemi Milickiej”, została przewodniczącą komisji budżetowej Rady Miejskiej podczas powtórzonych wyborów przeprowadzonych 13 grudnia, pokonując w głosowaniu Pawła Wybierałę z Bezpartyjnej Inicjatywy Miliczan. Na przewodniczących pozostałych komisji wybrano tych samych radnych, którzy uzyskali akceptację członków komisji podczas głosowania 29 listopada.


Ponowny wybór przewodniczących komisji Rady Miejskiej został zarządzony przez przewodniczącego Rady Leszka Żubera po oprotestowaniu przez klub radnych „Ziemia Milicka” sposobu przeprowadzenia 29 listopada wyboru przewodniczących. Wówczas na przewodniczącego komisji budżetowej wybrano Pawła Wybierałę z BIM, na przewodniczącą komisji społecznej Alicję Szatkowską z komitetu wyborczego Doroty Folmer, komisji rolnictwa Andrzeja Leszczyszyna z „Ziemi Milickiej”, a komisji skarg, wniosków i petycji Arkadiusza Tutaka z komitetu wyborczego Doroty Folmer. Kandydatury te były jedynymi, jakie wówczas zgłoszono, a zgłosili je przedstawiciele radnych opozycyjnych. 
Posiedzenia komisji, na których dokonano ponownego wyboru przewodniczych, przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Żuber zwołał na 13 grudnia w odstępach kilkunastominutowych. Przewodniczącego komisji wybiera się na pierwszym posiedzeniu spośród członków komisji. Jako pierwsze odbyło się posiedzenie komisji budżetowej, do której zapisało się wszystkich 21 radnych. Dwóch opozycyjnych radnych – Arkadiusz Tutak i Piotr Czajkowski – jednak się spóźniło i nie uczestniczyło tym samym w wyborze przewodniczącego. Zgłoszono dwie kandydatury. Dorota Folmer zgłosiła kandydaturę Pawła Wybierały, byłego burmistrza w latach 2010-2014, natomiast Edmund Bienkiewicz zaproponował kandydaturę Haliny Smolińskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. W jawnym glosowaniu za Haliną Smolińską opowiedziało się 10 radnych z „Ziemi Milickiej” przy 9 głosach sprzeciwu opozycyjnych radnych. Tym samym stosunkiem głosów – 9 głosów „za” i 10 głosów „przeciw” odrzucono kandydaturę Pawła Wybierały. 
Na pozostałych posiedzeniach komisji: społecznej, rolnictwa oraz skarg, wniosków i petycji – na przewodniczących zgłoszono już tylko po jednej kandydaturze. Na przewodniczącą komisji społecznej, która liczy 10 członków, Dorota Folmer z MWS zgłosiła kandydaturę Alicji Szatkowskiej, również z MWS. Przy 6 głosach „za”, 3 głosach przeciwnych oraz jednym głosie wstrzymującym się Alicja Szatkowska została wybrana na przewodniczącą komisji. Z kolei na przewodniczącego 5-osobowej komisji rolnictwa radna Jadwiga Janczura zgłosiła Andrzeja Leszczyszyna, który w poprzedniej kadencji również piastował tę funkcję. Przy 4 głosach „za” oraz jednym wstrzymującym się Andrzej Leszczyszyn wybrany został na przewodniczącego. Natomiast w 2-osobowej komisji skarg, wniosków i petycji przewodniczącym został Arkadiusz Tutak.
(gra)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5535