www.glosmilicza.pl

:: Będzie 5 członków zarządu powiatu
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-03-28 09:10:09)

Radni powiatowi na sesji w czwartek 21 marca zdecydowali o zwiększeniu liczby członków Zarządu Powiatu z 3 do 5 osób. Spekuluje się, że do Zarządu Powiatu mają wejść radni Marek Warkocz z Ziemi Milickiej i Piotr Psiuk z PiS.

Najważniejszą uchwałą podjętą na sesji 21 marca były zmiany w statucie powiatu milickiego, które opracowała powołana z grona radnych komisja statutowa. Najważniejsza ze zmian dotyczyła zwiększenia liczby członków Zarządu Powiatu z 3 do 5 osób. Obecnie w Zarządzie Powiatu zasiadają: starosta Grzegorz Duda (PSL), wicestarosta Sławomir Strzelecki (Ziemia Milicka) oraz członek Szymon Lew (PSL). Jak mówił podczas obrad wicestarosta Strzelecki, intencją komisji statutowej jest powrót do dawnej liczby 5 członków Zarządu Powiatu.
Przypomnijmy, że tylu członków miał Zarząd Powiatu za czasów starosty Piotra Lecha. Pod koniec drugiej kadencji liczbę tę ograniczono do 4 członków, a w minionej kadencji do 3 członków. Powodem ograniczenia liczby członków zarządu za każdym razem był brak chętnych radnych z rządzącej koalicji do wejścia do Zarządu Powiatu.
Jak mówił na sesji wicestarosta Sławomir Strzelecki, nowymi członkami Zarządu Powiatu ma zostać dwóch radnych. Dzięki temu, jak mówił wicestarosta, Rada Powiatu będzie miała większą reprezentację w Zarządzie. Dzień przed sesją, na komisji, wicestarosta tłumaczył, że lepiej, aby kluczowe dla powiatu decyzje podejmowało 5 radnych członków Zarządu, niż trzech. Jak mówił wicestarosta, projekt statutu opracowany przez komisję statutową został pod kątem prawnym pozytywnie zaopiniowany przez nadzór prawny wojewody, który nakazał jedynie zmienić podstawę prawną. Radny Marek Warkocz dopowiedział, że on jako członek Zarządu Powiatu pracował w zarządzie liczącym po 3 i 5 osób. Według cieszkowskiego radnego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest Zarząd liczący 5 osób. Jak mówił radny, w przypadku 3-osobowego zarządu wszystkie decyzje i tak podejmują mający większość starosta i wicestarosta, a rola trzeciego członka zarządu jest marginalna. Tutaj Marek Warkocz podał przykład, że jako trzeci członek Zarządu Powiatu w poprzedniej kadencji jego często odmienne zdanie nie było ważne, gdyż i tak za każdym razem przegłosowywali go ówczesny starosta Krzysztof Osmelak i wicestarosta Grzegorz Duda.
Propozycja komisji statutowej zwiększająca liczbę członków Zarządu Powiatu spotkała się z krytyką części radnych opozycji. Krystyna Patalas podkreślała, że zwiększenie liczby członków Zarządu, którzy mają wyższe diety niż zwykły radny, spowoduje większy wydatek na diety o ok. 19 tys. zł. Jak mówiła radna, jest to niepotrzebny koszt, bo na tak mały powiat jak milicki zupełnie wystarczająca jest liczba 3 członków Zarządu Powiatu. Z kolei radny Janusz Łabuda uważał, że większa liczba osób w Zarządzie wiąże się z rozproszeniem odpowiedzialności za sprawy powiatu. Podobne stanowisko prezentował radny Krzysztof Osmelak, który podkreślał, że gdy on był starostą, Zarząd Powiatu pracował w 3-osobowym składzie i była to liczba wystarczająca.
Ostatecznie zmianę statutu powiatu i zwiększenie liczby członków Zarządu do 5 osób poparło 9 radnych. Było to 8 radnych koalicji: Grzegorz Duda, Szymon Lew (PSL), Marek Sierpiński (PO), Sławomir Strzelecki, Marcin Ciesielski, Marek Warkocz, Sylwia Szydłowska -Małecka i Edward Rybka (wszyscy Ziemia Milicka) oraz Piotr Psiuk (PiS). Przeciw było 5 radnych: Janusz Łabuda i Krzysztof Domagała (PiS), Krystyna Patalas (komitet D. Folmer), H. Góra (Bezpartyjni) i K. Osmelak (PSL). Od głosu wstrzymał się J. Szkatuła (Bezpartyjni).
W kuluarach sesyjnych spekuluje się, że dodatkowymi członkami Zarządu Powiatu zostaną Marek Warkocz (Ziemia Milicka) i Piotr Psiuk (PiS), który podczas sesji głosował już tak, jak radni koalicji.


Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5554