www.glosmilicza.pl

:: Zarząd Powiatu wraz ze starostą wymieniony
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-06-27 09:31:24)

Nowym starostą powiatu milickiego od 25 czerwca jest dotychczasowy wicestarosta Sławomir Strzelecki. Na wicestarostę wybrano Halinę Górę. A skład całego Zarządu Powiatu uzupełniają Szymon Lew, Piotr Psiuk i Marek Warkocz. Dotychczasowy starosta Grzegorz Duda, nim został odwołany, złożył rezygnację.

Grzegorz Duda z PSL pełnił funkcję starosty milickiego niecałe 7 miesięcy, czyli od początku tej kadencji samorządowej. Był to jeden z warunków porozumienia PSL z Ziemią Milicką, która w koalicji z PSL i PO rządziła powiatem. O odwołaniu Grzegorza Dudy zaczęto mówić ponad miesiąc temu, gdy na jaw wyszła fatalna sytuacja finansowa szpitalnej spółki Milickie Centrum Medyczne, która w ubiegłym roku wygenerowała stratę ponad 4,2 mln zł, a której właścicielem jest właśnie powiat milicki. Wniosek o odwołanie starosty Dudy złożył w imieniu klubu radnych z Ziemi Milickiej wicestarosta Sławomir Strzelecki na sesji 23 maja. Wcześniej jednak na tej samej sesji odwołany został przewodniczący Rady Powiatu Marek Sierpiński z PO, a w jego miejsce na przewodniczącego wybrano Krzysztofa Osmelaka z PSL. 
Termin sesji Rady Powiatu, na której radni mieli głosować nad odwołaniem starosty Grzegorza Dudy, wyznaczono na 25 czerwca. W międzyczasie komisja rewizyjna Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie starosty, zarzucając mu brak podejmowania konkretnych działań w sprawie polepszenia sytuacji finansowej szpitalnej spółki. 

Starosta Duda składa rezygnację
Zaraz na początku sesji 25 czerwca, na której Rada Powiatu miała głosować nad odwołaniem starosty Grzegorza Dudy, starosta nieoczekiwanie sam złożył rezygnację. Uzasadniając swoją decyzję, stwierdził, że jako starosta realizował to, na co umawiał się z koalicjantem, czyli z Ziemią Milicką – na pracę na rzecz powiatu i jego mieszkańców – i starał się ten plan realizować jak najlepiej. Wymieniał też osiągnięcia powiatu za jego rządów: „ruszenie” z modernizacją powiatowych dróg oraz znajdującą się na jak najlepszej drodze restrukturyzację zadłużenia powiatu, co pozwoli w sposób planowy realizować zadania stojące przed powiatem. – To, co mogłem, zrealizowałem – mówił starosta Duda, dodając: – Dla mnie liczy się przede wszystkim praca, a nie kunktatorstwo i zakulisowe sprawy. Starosta Duda nie zgodził się też z oceną komisji rewizyjnej, która poparła wniosek o jego odwołanie. A nawiązując do sytuacji szpitala, stwierdził: – Szpital jest wyzwaniem na każdą kadencję. 
Wobec złożenia rezygnacji przez starostę Grzegorza Dudę Rada Powiatu, zamiast głosować nad jego odwołaniem, głosowała nad przyjęciem jego rezygnacji ze stanowiska. Na 13 radnych uczestniczących w sesji (nieobecni byli Marek Sierpiński z PO i Janusz Łabuda z PiS) za przyjęciem rezygnacji Grzegorza Dudy z funkcji starosty opowiedziało się 10 radnych: Krzysztof Osmelak, Edward Rybka, Marek Warkocz, Sylwia Szydłowska-Małecka, Sławomir Strzelecki, Marcin Ciesielski, Halina Góra, Piotr Psiuk, Krzysztof Domagała i Jerzy Szkatuła. Przeciwna była natomiast Krystyna Patalas, a sam Grzegorz Duda oraz jego partyjny kolega Szymon Lew wstrzymali się od głosu. 
Ustępującego starostę milickiego Grzegorza Dudę pożegnano bukietem kwiatów, który wręczyli mu sekretarz powiatu Beata Łabaczuk oraz radny Jerzy Szkatuła, który jednocześnie podziękował byłemu już staroście za jego pracę, stwierdzając przy tym, iż ma nadzieję, że dziękuje nie tylko w swoim imieniu, ale także pozostałych radnych powiatowych.
Przyjęcie przez Radę Powiatu Milickiego rezygnacji starosty Grzegorza Dudy było równoznaczne z rezygnacją całego dotychczasowego Zarządu Powiatu, w skład którego wchodzili wicestarosta Sławomir Strzelecki oraz członek Zarządu Szymon Lew. Dotychczasowy 3-osobowy zarząd został zastąpiony zarządem już 5-osobowym, gdyż tak kilka miesięcy wcześniej postanowiła większością głosów Rada Powiatu Milickiego.
Starostą Strzelecki, wicestarostą Góra
Na nowego starostę milickiego radny Edward Rybka z Ziemi Milickiej zaproponował dotychczasowego wicestarostę Sławomira Strzeleckiego. Jak mówił, jest to doświadczony samorządowiec, który od początku obecnej kadencji współrządził powiatem, a w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceburmistrza gminy Milicz. Innych kandydatur nie było. 
Zgodnie z wymogami głosowanie nad kandydaturą radnego Strzeleckiego na funkcję starosty było tajne. Opowiedziało się za nim 10 radnych przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Dziękując za poparcie, nowy starosta stwierdził, że priorytetowymi zadaniami są dla Zarządu Powiatu: szpital, oświata oraz drogi. – Zdaję sobie sprawę z ogromu zadań przed nami – podkreślił starosta Sławomir Strzelecki. 
Starosta zgłosił następnie na funkcję wicestarosty kandydaturę Haliny Góry, do niedawna radną Bezpartyjnej Inicjatywy Miliczan, a obecnie radną niezależną. Również i w tym przypadku głosowanie było tajne. Halinę Górę poparło 9 radnych, 2 radnych zagłosowało przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.
W tajnym głosowaniu wybrano też oddzielnie trzech pozostałych członków Zarządu Powiatu, których kandydatury zaproponował starosta Strzelecki: Szymona Lwa z PSL, Piotra Psiuka, radnego niezależnego, który do niedawna był członkiem PiS, oraz Marka Warkocza z Ziemi Milickiej. Wszyscy oni uzyskali większość wymaganych głosów – w tajnym głosowaniu każdego z nich poparło 10 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 

Rada będzie się przyglądać 
Gratulując nowo wybranemu Zarządowi Powiatu, radny Jerzy Szkatuła stwierdził, że przyglądając się pracy nowego Zarządu będzie zwracał uwagę przede wszystkim na działania mające poprawić sytuację szpitala. – Dygresyjnie powiem, że jest sposób na szpital – potrzebny jest człowiek, który będzie się czuł jego współwłaścicielem – podpowiadał radny. 
Natomiast opozycyjna radna Krystyna Patalas podzieliła się z radnymi swoimi refleksjami związanymi z karuzelą personalną wokół Zarządu Powiatu i prezydium Rady Powiatu. Jak stwierdziła, jest bardzo rozczarowana pracą poprzedniego Zarządu, ale nie podobają się jej także obecne działania związane z obsadą Zarządu Powiatu, w tym zwiększenie z 3 do 5 członków Zarządu. – To się wiąże z „przeciąganiem” niektórych radnych. Nie chcę uczestniczyć w radach, gdzie najważniejsze są ambicje personalne – skwitowała radna, dodając: – Życzę nowemu Zarządowi, żeby pracował razem, a nie tylko pod dyktando jednej osoby. Tu starosta Strzelecki zaczął dociekać, czy radna Patalas jego ma na myśli, lecz ta gwałtownie zaoponowała, stwierdzając: – Broń Boże.
Z kolei wicestarosta Halina Góra, dziękując radnym za zaufanie, zauważyła, że w obecnym Zarządzie Powiatu panuje duża różnorodność. – Ale to jest wartość dodana – spuentowała pani wicestarosta.
Gratulując wyboru nowo wybranemu staroście, wicestaroście oraz pozostałym członkom Zarządu Powiatu, przewodniczący Krzysztof Osmelak podkreślił natomiast, że czeka ich ogrom pracy, a oczkiem w głowie powinien być przede wszystkim szpital, drogi i powiatowa oświata. – My, jako Rada, będziemy się pilnie przyglądać pracy Zarządu – podkreślił przewodniczący Osmelak.

Grażyna Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5578