www.glosmilicza.pl

:: Wywiesili listy zakwalifikowanych do szkół
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-07-18 09:32:46)

856 uczniów zostało zakwalifikowanych do klas pierwszych I LO i Zespołu Szkół w Miliczu, a 37 nie dostało się do wybranej przez siebie szkoły. Jak informuje nas kierownik powiatowej oświaty, większość uczniów dostała się do wymarzonych klas. Z kolei do Technikum Leśnego w Miliczu, które podlega pod ministerstwo środowiska, dostało się tylko 60 uczniów, a 94 nie zakwalifikowało się z powodu braku miejsc.

We wtorek 16 lipca wszystkie trzy szkoły ponadgimnazjalne w powiecie milickim, podobnie jak w całej Polsce, wywiesiły listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych. Są to jednak wstępne listy, gdyż wśród zakwalifikowanych znajdują się także uczniowie z drugiego i trzeciego wyboru (kandydaci mieli prawo złożyć podania do szkoły swojego pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru). Teraz mają tydzień, aby do wybranej szkoły donieść oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminów. Dzień później, 25 lipca szkoły wywieszą na korytarzach ostateczne listy przyjętych, i dopiero wtedy rozpocznie się podział na klasy. Wywieszenie list z podziałem na klasy nastąpi w drugiej połowie sierpnia. 
Sprawdziliśmy we wtorek 16 lipca, ilu uczniów dostało się do milickich szkół. W I LO zakwalifikowano 284 uczniów, w tym do klas liceum czteroletniego 151 absolwentów szkół podstawowych, a do liceum trzyletniego zakwalifikowało się 133 absolwentów gimnazjum. Nie zakwalifikowało się 17 uczniów, w tym 8 po szkole podstawowej i 9 po gimnazjum. Powodem było zdobycie małej liczby punktów rekrutacyjnych. 
W Zespole Szkół zakwalifikowano 572 kandydatów, w tym 313 absolwentów szkół podstawowych i 259 absolwentów gimnazjów, do klas technikum, liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej I stopnia, do klas wielozawodowych trzyletnich. Nie zakwalifikowano 20 uczniów, w tym 8 absolwentów szkół podstawowych i 12 absolwentów gimnazjów. Powodem był brak dostarczenia kompletu dokumentów.
– Zdecydowana większość kandydatów dostała się do wymarzonych klas szkół powiatowych, ale na ostateczne wyniki naboru trzeba jeszcze poczekać. Uczniowie mają teraz tydzień na określenie się, do jakiej szkoły chcą uczęszczać. Miejsc mamy wystarczająco – tyle, by dla wszystkich wystarczyło. Jeśli będzie taka potrzeba, to w sierpniu ogłosimy jeszcze nabór uzupełniający – powiedział nam kierownik wydziału oświaty i promocji w Starostwie Powiatowym w Miliczu Krzysztof Firek. 
Najbardziej dramatyczna była rekrutacja w Technikum Leśnym w Miliczu, gdzie z powodu braku miejsc więcej uczniów odrzucono niż przyjęto. Minister środowiska zgodził się bowiem na razie na utworzenie tylko dwóch klas pierwszych – po jednej dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. W sumie do Technikum Leśnego aplikowało 154 uczniów. Przyjęto tylko 60. Obecnie minister środowiska, ze względu na duże zainteresowanie milicką placówką, rozważa utworzenie po jeszcze jednym oddziale dla kandydatów, jednak do zamknięcia tego numeru decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
Jeszcze bardziej dramatyczna rekrutacja do szkół średnich przebiegła we Wrocławiu, gdzie aż 1.600 uczniów nie dostało się do wymarzonych szkół. Łącznie do wrocławskich szkół podania pierwszego wyboru złożyło 13.865 absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych i przyjęto 12.247 z nich. Do wrocławskich szkół podania złożyło także wielu absolwentów z powiatu milickiego. Jak informował media pochodzący z Milicza dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Wrocław Jarosław Delewski, w tym roku wyjątkowo dużo uczniów niezameldowanych we Wrocławiu złożyło wnioski o przyjęcie do wrocławskich szkół. Dotąd było to od 20 do 30 proc., a w tym roku aż 45 proc. 
Alicja  Szczepańska-Sikorska
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5581