www.glosmilicza.pl

:: Palą w piecach – nie wychodź z domu!
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-11-07 09:03:42)

Rozpoczął się sezon grzewczy i od razu jakość powietrza w Miliczu oraz w Sułowie gwałtownie się pogorszyła. We wtorek 5 listopada wieczorem powietrze było tak zanieczyszczone, że w Miliczu zalecano pozostanie w domach, a w Sułowie stężenie pyłów stanowiło... zagrożenie dla zdrowia!Tuż przed sezonem grzewczym na terenie gminy Milicz wprowadzono monitoring jakości powietrza na bieżąco pokazujący, jaka jest jakość powietrza. Czujniki zostały rozmieszone w trzech miejscach w Miliczu: w rynku, na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Trzebnickiej, a także przy sklepie Centrum przy ul. Trzebnickiej, w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Zamontowano także czujnik w rynku w Sułowie oraz w Gądkowicach. 
Czujniki analizują jakość powietrza w promieniu 1 km, badając stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, których nadmiar jest szczególnie szkodliwy dla zdrowia. Dopuszczalna norma pyłu zawieszonego PM10 wynosi 50 µg/m sześc., natomiast pyłu PM 2,5 – 25 µg/m sześc. 
Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego czujniki jakości powietrza wskazywały, że jakość powietrza w badanych rejonach jest wszędzie bardzo dobra. Jednak wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego sytuacja diametralnie się zmieniła. 
We wtorek 5 listopada o godz. 18 w Sułowie stężenie pyłu PM 2,5 wynosiło 122,10 µg/m sześc., czyli doszło do prawie 5-krotnego przekroczenia dopuszczalnej normy, natomiast stężenie pyłu PM10 wynosiło 203,50 µg/m sześc., co oznacza ponad 4-krotne przekroczenie normy. Przy tak dużym stężeniu pyłów jakość powietrza określana jest jako „bardzo zła”, równoznaczna z zagrożeniem zdrowia. I taki właśnie komunikat – „Zagrożenie dla zdrowia, lepiej zostań w domu” – towarzyszył wynikom pomiaru w Sułowie na oficjalnym portalu internetowym firmy Syngeos, która poprzez rozmieszczone czujniki monitoruje jakość powietrza na terenie gminy Milicz. 
W tym samym czasie – we wtorek 5 listopada o godz. 18 – sytuacja w rynku w Miliczu była tylko trochę mniej dramatyczna – pyły PM2,5 miały stężenie 104,22 µg/m sześc. (416 proc. normy), a pyły zawieszone PM10 stężenie 173,70 µg/m sześc. (347 proc. normy). Wynikom tym towarzyszył komunikat: „Powietrze złe, lepiej zostań w domu”. 
Kilka godzin późnej, o godz. 21 stężenie szkodliwych pyłów mocno się obniżyło. W Sułowie stężenie PM2,5 spadło do 41,94 µg/m sześc. (167 proc. normy), a stężenie PM10 do 69,90 µg/m sześc. (139 proc. normy). W Miliczu w rynku o godz. 21 pomiary wykazały stężenie PM 2,5 na poziomie 50,40 µg/m sześc. (201 proc. normy), a PM10 – stężenie 84,4 µg/m sześc. (168 proc. normy). Jednak taka wysokość stężenia pyłów na rynku w Sułowie oraz na rynku w Miliczu oznacza umiarkowaną jakość powietrza z zaleceniem pozostania w domu. 
Dobra jakość powietrza była natomiast o godz. 21 w okolicach Urzędu Miejskiego i osiedla domów jednorodzinnych w Miliczu, gdzie przekroczenia norm pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 były stosunkowo niewielkie. Niewielkie przekroczenia norm odnotowano też w tym czasie w Gądkowicach. 
Mieszkańcy gminy Milicz mogą na bieżąco śledzić, jaka w danym momencie jest jakość powietrza. Osoby z dostępem do internetu mogą sprawdzać jakość powietrza na stronie internetowej gminy Milicz www.milicz.pl, klikając na zakładkę „Sprawdź jakość powietrza” lub skorzystać z bezpłatnej aplikacji Syngeous. 
Zanieczyszczone powietrze ma wpływ przede wszystkim na osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na choroby układu oddechowego. Dlatego informacja o stopniu zanieczyszczenia powietrza w danym momencie pomoże podjąć im decyzję, czy wyjść na zewnątrz, czy też pozostać w domu.
(gra)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5606