www.glosmilicza.pl

:: Co dalej z kąpieliskiem na Karłowie
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-11-07 09:15:37)

Gminna spółka OSiR zamierza już w przyszłym roku udostępnić kąpielisko na Karłowie po wykonaniu szeregu prac modernizacyjnych. O planach wobec kąpieliska i bieżącej działalności OSiR-u debatowano na posiedzeniu komisji budżetowej 28 października. Chwilami obrady były bardzo burzliwe.


Jak informował prezes OSiR-u Jacek Biernat, na terenie kąpieliska prowadzonych jest szereg prac porządkowych i modernizacyjnych, lecz ich zakres jest ograniczony, gdyż spółka prowadzi je głównie własnymi siłami. Zdemontowany został m.in. drewniany podest biegnący przez całą długość niecki basenowej, gdyż, jak mówił, prezes, deski były już przegniłe i pomost stanowił zagrożenie dla użytkowników. Do rozbiórki została też przeznaczona stróżówka stojąca przy wejściu na teren ośrodka oraz budynek zwany „Kefirkiem”. Oba te budynki, jak mówił prezes Biernat, są tak zdewastowane, że nadają się tylko do rozbiórki. 
Jednak najważniejsze planowane prace modernizacyjne na terenie ośrodka na Karłowie to kompleksowa wymiana sieci elektrycznej i wodociągowej, gdyż obecne mają już ponad 50 lat. Jak informował prezes Jacek Biernat, firma energetyczna Tauron zobowiązała się do końca przyszłego roku wymienić na własny koszt całą sieć elektryczną na terenie ośrodka wraz z doprowadzeniem światłowodu do każdego budynku, dzięki czemu będzie też dostęp do szybkiego internetu. – Sieć elektryczna, wodociąg i internet to podstawa, którą należy wykonać, zanim przystąpimy do jakiejkolwiek modernizacji kąpieliska – stwierdził prezes Biernat, dodając, że zimą opracowany zostanie projekt modernizacji wodociągów, a wiosną rozpoczną się prace przy kładzeniu nowej sieci wodociągowej. 
Do rozpoczęcia przyszłorocznego sezonu letniego spółka OSiR zamierza też przeprowadzić remont brodzików dla dzieci. Brodziki mają być wyłożone specjalną folią basenową i będą napełniane wodą z sieci wodociągowej, natomiast niecka basenowa – wodą z rowu, tak jak miało to miejsce do tej pory. Wyremontowana zostanie też zjeżdżalnia, co kosztować ma ok. 30 tys. zł. Z kolei na głównej niecce basenowej wydzielone zostanie miejsce do kąpania, a pozostała część akwenu ma być przeznaczona dla rowerów wodnych, kajaków itp.
– Na kąpielisku robimy to, co jesteśmy w stanie zrobić własnymi siłami, bo na razie nie ma żadnych widoków na dofinansowanie z zewnątrz – poinformował Jacek Biernat, dodając, że kompleksowa modernizacja kąpieliska to koszt rzędu kilkunastu – kilkudziesięciu milionów zł. 
Radni chcieli usłyszeć jednak od prezesa jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy kąpielisko na Karłowie ma być docelowo basenem czy też zalewem bądź stawem. Tu prezes Biernat odpowiedział, że na razie koncepcja jest taka, że kąpielisko będzie akwenem całorocznym, co należy odczytywać, jako sterowanie ku zalewowi. Natomiast jeśli będzie możliwość pozyskania zewnętrznej dotacji, to zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja głównej niecki basenowej. 

Kąpielisko ma być atrakcyjne
Jednak dla radnego Pawła Wybierały, byłego burmistrza gminy Milicz, plany modernizacyjne kąpieliska na Karłowie były mało rozwojowe. – Trzeba zapomnieć już o tej niecce basenowej, zaprojektować coś nowego i wpisać do budżetu – apelował radny, dodając, że obecna niecka jest zbyt duża, jak na potrzeby miliczan, więc należy myśleć o wybudowaniu w jej miejsce basenu o wielkości, jaki jest w Żmigrodzie czy Trzebnicy. Radny stwierdził przy tym, że w sprawie kąpieliska na Karłowie władze gminy zmarnowały 4 lata, miał też duże zastrzeżenia do utworzenia zalewu w miejsce basenu. – Nikt nie chce, żeby kąpielisko na Karłowie zamienić w kolejny staw – argumentował Wybierała, dodając, że miejsce to powinno być atrakcyjne dla miliczan, ma też olbrzymi potencjał, gdyż otoczone jest lasami. – Dlatego proponuję, żebyśmy rozmawiali o finansach na modernizację kąpieliska – spuentował radny Wybierała, kierując tę propozycje do burmistrza Piotra Lecha. 
Jednak na wypowiedź radnego burmistrz Lech zareagował krytycznie, wypominając radnemu, że za rządów Wybierały spółka OSiR została zadłużona na ponad 2 mln zł i przez całą poprzednią 4-letnią kadencję nowy prezes OSiR-u wydobywał spółkę z zapaści finansowej. Wytknął też radnemu, że pozostawił kąpielisko w fatalnym stanie, z zapleśniałym hotelem „Borowik” i zatęchłą restauracją „Relax”, nie robiąc nic w kierunku modernizacji kąpieliska. – Na kąpielisku jest czysty PRL; to jest pana spuścizna – oskarżył byłego burmistrza Piotr Lech, zarzucając mu także, że zamykał kąpielisko nie po to, żeby je modernizować, ale na złość radnym. 
Radny Wybierała bronił się, że w 2013 r. przygotował plany modernizacji kąpieliska na Karłowie, lecz ówczesna Rada Miejska, w której zasiadało wielu obecnych radnych, w tym Halina Smolińska z ugrupowania burmistrza Lecha, sprzeciwiła się zarezerwowaniu na ten cel pieniędzy w budżecie gminy. 
Tu zaoponowała radna Smolińska, stwierdzając, że sprzeciw ówczesnych radnych, w tym także jej, wynikał z tego, że gmina budowała wówczas krytą pływalnię i nie było możliwości sfinansowania z budżetu kolejnej inwestycji. Radny Wojciech Wencek przypomniał natomiast, że na koniec 2013 r. zadłużenie gminy wynosiło już 42 mln zł, a miliony przeznaczone na modernizację kąpieliska znacznie powiększyłyby ten dług. 

Dlaczego nie było sesji nadzwyczajnej
Na posiedzeniu komisji Jacek Biernat poinformował też radnych o innych swoich działaniach w czasie 10 miesięcy sprawowania funkcji prezesa OSiR-u. Wskazywał m.in. na dodatkowe dochody, jakie dzięki jego staraniom ma obecnie spółka. Chodzi tu m.in. o wynajem pomieszczeń biurowych przy boisku miejskim, co daje spółce miesięczny dochód 8-10 tys. zł. OSiR pobiera też miesięczne opłaty za funkcjonowanie na terenie WORD-u automatów. Prezes poinformował także, iż na budowę placu manewrowego WORD-u przy ul. Powstańców Wlkp. spółka OSiR zaciągnęła kredyt w wys. 160 tys. zł, z czego do spłaty pozostało 60 tys. zł. 
Radny Andrzej Nestoruk nie był jednak usatysfakcjonowany informacjami przekazanymi przez prezesa. Opozycyjni radni domagali się bowiem zwołania sesji nadzwyczajnej w sprawie OSiR-u, w tym także dotyczącej sytuacji finansowej spółki, lecz przewodniczący Rady Edmund Bienkiewicz odmówił zwołania sesji w tej sprawie, a opozycyjni radni chcieli uzyskać m.in. pełną informację o finansach spółki, w tym o sprawozdaniu finansowym spółki za 2018 r. Wnioskowali również, aby na sesję zaprosić byłego prezesa Jarosława Miliana, który funkcję prezesa sprawował do grudnia 2018 r., oraz byłych członków Rady Nadzorczej spółki. 
Jak stwierdził na sesji przewodniczący Bienkiewicz, zapraszanie byłego prezesa i byłych członków rady nadzorczej „pachnie komisją śledczą”, a sesji nie zwołał po konsultacji z prawnikiem, uważając, że sprawa OSiR-u nie wymaga zwołania sesji, lecz powinna być analizowania na posiedzeniu komisji. W odpowiedzi radny Nestoruk stwierdził, że przewodnicząca Smolińska nie ujęła w porządku obrad komisji budżetowej spraw finansowych spółki OSiR, na czym radnym szczególnie zależało. – Pan nie zwołuje sesji, przewodnicząca Smolińska nie wprowadza do porządku obrad komisji spraw finansowych spółki, to jak my mamy zapoznać się z sytuacją finansową OSiR-u? – pytał przewodniczącego Bienkiewicza Andrzej Nestoruk. Radny przypomniał, że w 2018 r. spółką zarządzał prezes Milian, więc to on miał szczegółowe informacje o tym, co w spółce działo się w ubiegłym roku, stąd zamysł, by zaprosić go na sesję. – Ja nie chcę prowadzić jakiejś wojny, ale jak ktoś przedkłada mi dokumenty finansowe i nie jest w stanie mi wyjaśnić, z czego one wynikają, to mam prawo się dopominać o informacje – mówił radny. Przewodniczący Bienkiewicz obiecał więc radnemu, że będzie namawiał przewodniczącą Smolińską, by zwołała posiedzenie komisji budżetowej poświęcone sytuacji finansowej spółki OSiR.
Grażyna
 Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5607