www.glosmilicza.pl

:: Sześć kontroli komisji rewizyjnej
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-01-30 10:47:30)

W tym  roku komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Miliczu planuje przeprowadzenie sześciu kontroli, w tym kontroli gminnej spółki OSiR oraz spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”, w której gmina Milicz jest największym współudziałowcem.

Plan pracy na 2020 r. komisji rewizyjnej był przedmiotem obrad komisji we wtorek 28 stycznia. Uczestniczyło w nich wszystkich 4 członków komisji: Włodzimierz Świrkowicz (przewodniczący), Andrzej Nestoruk, Leszek Żuber i Bartłomiej Szmigiel. Obecna była również radna Alicja Szatkowska. 
Członkowie komisji przyjęli plan pracy komisji na 2020 r., przychylając się do zaproponowanych przez A. Nestoruka propozycji kontroli, jakie komisja ma przeprowadzić w tym roku. Ustalono, że w okresie luty-marzec przeprowadzona zostanie kontrola wydatków gminy Milicz za 2019 r. w oparciu o księgowe dowody. Na marzec-kwiecień zaplanowano z kolei kontrolę realizacji wybranych zadań inwestycyjnych, a w kwietniu-maju przeprowadzona ma być kontrola gospodarki odpadami. Natomiast w okresie lipiec-wrzesień zaplanowano kontrolę gminnej spółki OSiR,  a w okresie wrzesień-listopad kontrolę spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”. Postanowiono też, że między sierpniem a wrześniem skontrolowane zostaną wydatki klubów sportowych pod kątem prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanych przez gminę Milicz. Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie plan pracy komisji rewizyjnej jednogłośnie, lecz ostateczna decyzja należy do Rady Miejskiej, która zatwierdzać będzie plany pracy wszystkich komisji na najbliższej sesji 30 stycznia. 
Rewizyjna może kontrolować, czy nie
Podczas dyskusji radni wiele czasu poświęcili kwestii kontrolowania przez komisję rewizyjną spółek OSiR i PGK. Jak poinformował bowiem przewodniczący Świrkowicz, na niedawnym szkoleniu radnych, które prowadziła przedstawicielka Samorządowego Kolegium Odwoławczego, radni zostali poinformowani, że nie mogą kontrolować spółek prawa handlowego należących do samorządów. Tu obruszyli się radni Żuber i Nestoruk. Jak mówił Leszek Żuber, w innych gminach bez problemu odbywają się kontrole takich spółek przez radnych. – Jeśli takie kontrole są niezgodne z prawem, to niech ktoś wskaże nam podstawę prawną – mówił. Natomiast Andrzej Nestoruk był zdania, że kontrole tych spółek powinny znaleźć się w planie pracy komisji, a jeśli jest to niezgodne z prawem, niech odpowiednie organy, np. wojewoda, uchyli ten zapis, podając podstawę prawną. – Dlatego nie powinniśmy się sami ograniczać i zamykać sobie drogi do kontroli już na początku – dowodził radny. 
Omawiano też kwestię kontroli gospodarki odpadami na terenie gminy. Tu radny Nestoruk stwierdził, że kontrolą powinny być objęte ostatnie 3 lata, dzięki czemu będzie można sprawdzić, jaka jest tendencja, jeśli chodzi o ilość i rodzaj odbieranych odpadów. To pozwoli – jak argumentował radny – na dobre przygotowanie się gminy do przetargu na odbiór odpadów, który będzie ogłoszony jeszcze w tym roku, gdyż obecna umowa gminy z firmą Kosz wygasa w listopadzie br. – Jesteśmy to winni mieszkańcom – dowodził radny, mówiąc, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co wpływa na wysokość uiszczanych przez nich opłat za śmieci, które są coraz wyższe. Radni wskazywali przy tym, że są bardzo duże problemy z pozbywaniem się niektórych odpadów, jak np. styropianu czy twardego plastiku.
(gra)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5622