www.glosmilicza.pl

:: Minister odrzucił odwołania ECO-ABC
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-01-30 10:51:34)

Minister klimatu Michał Kurtyka 15 stycznia utrzymał w mocy zaskarżone przez spółkę ECO-ABC z Bełchatowa decyzje marszałka województwa, który rok temu cofnął właścicielowi spalarni odpadów medycznych w Miliczu najważniejsze pozwolenia – na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oraz na przetwarzanie odpadów.


Urząd Marszałkowski 11 stycznia ubiegłego roku cofnął ECO-ABC pozwolenie na wprowadzanie ze spalarni gazów i pyłów do powietrza. Z kolei 25 stycznia ub. r. cofnięto ECO-ABC pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów ze spalarni odpadów medycznych w Miliczu. Są to dwie najważniejsze decyzje, dzięki którym spalarnia ECO-ABC funkcjonowała w Miliczu. Spółka ECO-ABC 11 i 26 lutego ub. r. złożyła odwołanie od obu niekorzystnych dla siebie decyzji Urzędu Marszałkowskiego.
Po trwającym blisko rok postępowaniu administracyjnym minister klimatu Michał Kurtyka wydał 15 stycznia dwie decyzję odrzucające skargę ECO-ABC i utrzymał w mocy niekorzystne dla spalarni decyzje marszałka województwa. W uzasadnieniu niekorzystnej dla ECO-ABC decyzji minister wskazał, że wystąpienie ponadnormatywnej emisji dioksyn i furanów w milickiej spalarni było powtarzającą się okolicznością. Podczas kontroli 8 maja 2019 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził 56-krotne przekroczenie dopuszczalnych norm emisji dioksyn i furanów. Ponadto stwierdzono obecność wszystkich 17 kongenerów wykazujących zagrożenie toksykologiczne oraz 25-krotne przekroczenie stężenia norm dioksyn i furanów w odprowadzanych ściekach. WIOŚ 4 czerwca 2019 r. definitywnie wstrzymał działalność spalarni. Spółka odwołała się od tej decyzji do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który 9 listopada ub. r. odrzucił skargę. ECO-ABC przegrało także spór z WIOŚ w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.
Jak pisze w uzasadnieniu minister klimatu, unieszkodliwianie odpadów w milickiej spalarni nie odbywało się w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz niepowodujący zagrożenia dla środowiska. Za niezgodne ze stanem faktycznym minister uznał użyte przez stronę w odwołaniu argumenty o incydentalnym przekroczeniu norm, gdyż kontrole WIOŚ jednoznacznie wykazały, że przekroczenia były wielokrotne. Z kolei podejmowane przez ECO-ABC działania naprawcze instalacji nie przyniosły spodziewanych rezultatów.
Decyzja ministra jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Od decyzji Ministra ECO-ABC może złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
(bar)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5624