www.glosmilicza.pl

:: Plany kanalizacyjne spółki PGK „Dolina Baryczy”
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-01-21 09:21:28)

Spółka kanalizacyjna PGK „Dolina Baryczy” planuje w latach 2021-2024 na terenie gminy Milicz inwestycje na łączną kwotę ponad 13 mln zł. Największą i najdroższą inwestycją (7 mln 250 tys. zł ) będzie budowa kanalizacji w Gądkowicach wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków, jednak inwestycję tę zaplanowano dopiero na 2024 rok.

O planach inwestycyjnych na lata 2021-2024 mówiła prezes PGK Sabina Misiak na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 22 grudnia w formie wideokonferencji. 
W 2021 r. spółka PGK zamierza zrealizować inwestycje na łączną kwotę 1 mln 786 tys. zł. Dwie największe inwestycje zostaną zrealizowane na terenie Milicza – budowa kanalizacji sanitarnej o dług. 650 m wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Poprzecznej oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej o dług. 420 m w rejonie ul. Piłsudskiego, Sulowskiej i pl. ks. Waresiaka. Ponadto w tym roku  wykonane zostaną odcinki kanalizacji w kilku wsiach. W Stawnie rozbudowana zostanie kanalizacja o odcinek o dług. 380 m wraz z budową przepompowni ścieków, w Sułowie powstanie odcinek o dług. 280 m w rejonie ul. Ogrodowej, W Gogołowicach zaplanowano I etap budowy kanalizacji o dług. 220 m wraz z przepompownią ścieków, w Sławoszowicach rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dług. 170 m w rejonie ul. 3 Maja, a w Kaszowie zaplanowano rozbudowę kanalizacji na jednej z działek. 
Na 2022 r. spółka PGK zaplanowała inwestycje na łączną kwotę 590 tys. zł. Wśród nich jest I etap budowy odcinka kanalizacji o dług. 470 m wraz z przepompownią ścieków w Stawcu, rozbudowa kanalizacji o dług 280 m prowadząca do ośrodka wypoczynkowego w Sułowie, przebudowa odcinka kanalizacji na ul. Dębowej w Miliczu, i etap rozbudowy kanalizacji o dług. 210 m na jednej z działek w Wałkowej oraz budowa odcinka sieci o dług. 80 m w Czatkowicach. 
Z kolei na 2023 r. w planach są inwestycje kanalizacyjne na łączną kwotę 1 mln 82 tys. zł. Najpoważniejszą inwestycją będzie budowa kanalizacji o dług. 680 m wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Szosowej w Sławoszowicach. Zaplanowano też II etap budowy kanalizacji o dług. 350 m w Gogołowicach oraz II etap budowy sieci kanalizacyjnej o dług. 470 m wraz z przepompownią ścieków w Stawcu. 
Natomiast w 2024 r. największą inwestycją będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Gądkowicach o dług. 5,66 km wraz z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków, co w sumie kosztować ma 7 mln 250 tys. zł. PGK zamierza przystąpić też do modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Kościuszki, Grunwaldzkiej, Grota Roweckiego, 11 Listopada i Armii Krajowej w Miliczu. W planach jest też rozbudowa kanalizacji o dług. 400 m wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Milickiej w Sulowie, a także wybudowanie odcinka sieci o dług 200 m w Gogołowicach.

Dlaczego kanalizacja w Gądkowicach tak późno?
 Prezes PGK Sabina Misiak podkreślała, że najważniejszą inwestycją w latach 2021-2024 będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dług. 5,66 km wraz z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków w Gądkowicach. PGK ma już dokumentację projektową na tę inwestycję wraz z pozwoleniem na budowę, jednak jej realizacja jest zaplanowana dopiero na 2024 r., gdyż PGK musi pozyskać zewnętrzne środki na to zadanie. – Wszystko zależy od pozyskania dotacji zewnętrznych, bo bez nich PGK nie udźwignie tej inwestycji – wyjaśniała Sabina Misiak.
Tak odległy termin nie spodobał się radnemu Piotrowi Czajkowskiemu, który mieszka w Gądkowicach. – Były inne obietnice – przypomniał radny. Zwrócił też uwagę, że w Gądkowicach położono już sieć światłowodową, która kładziona jest płycej niż sieć kanalizacyjna, więc może dojść do kolizji obu tych sieci podczas inwestycji kanalizacyjnej. Przypomniał także, że w nieodległym Wziąchowie Wlk. położono niedawno nowy asfalt na drodze biegnącej przez wieś, co oznacza, że ta wieś nie będzie już ujęta w inwestycji kanalizacyjnej obejmującej rejon Gądkowic, bo trzeba byłoby zniszczyć nową nawierzchnię drogi, by położyć kanalizację. Z kolei radny Piotr Boliński, który jest także sołtysem Gądkowic, żalił się, że mimo tak odległego terminu budowy kanalizacji w Gądkowicach, mieszkańcy już teraz nie mogą uzyskać gminnej dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. – A termin realizacji inwestycji zależy od pozyskania dotacji, więc kanalizacji w 2024 roku nadal może nie być – argumentował. 
Jednak prezes Misiak miała dla radnego Bolińskiego tylko jedną odpowiedź. – Jeśli PGK ma w planie budowę kanalizacji w Gądkowicach, to nie może być gminnych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni, bo to nam zaniża liczbę przyszłych użytkowników – stwierdziła. Natomiast przesunięcie dopiero na 2024 r. budowy kanalizacji w Gądkowicach prezes tłumaczyła koniecznością zmiany projektu w kwestii umiejscowienia oczyszczalni ścieków. – To była prośba samych mieszkańców Gądkowic. Gdyby nie to, bylibyśmy już gotowi w 2016 roku. A od tego czasu nie było żadnych naborów na pozyskanie zewnętrznych dotacji – wyjaśniała prezes Misiak. To wyjaśnienie nie przekonało jednak radnego Czajkowskiego, który stwierdził, że spółka PGK mogła dokonywać zmian w projekcie oczyszczalni ścieków, budując jednocześnie pozostałą infrastrukturę kanalizacyjną. 
Obecnie na terenie gminy Milicz istnieje 210 km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta 19.718 osób.


Grażyna 
Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5675