LOGO
Niezależny tygodnik powiatowy gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz
Strona Główna Wiadomości Aktualności Wybrali dyrektorów w powiatowej oświacie

W sprzedaży od 28.09.2022

IMG

Licznik odwiedzin

2 527 745

Ostatnie komentarze

Aktualności

Wybrali dyrektorów w powiatowej oświacie

339 👁️ 1 💬
2
0

Tylko zalogowani użytkownicy mogą reagować na artykuły.

Zaloguj się
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Dyrektor I LO Marzena Rokita
Dyrektor Zespołu Szkół Ryszard Lech
Dyrektor PCEiPP Jolanta Ławniczak

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dyrektorów w trzech powiatowych placówkach oświatowych: w I Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu, w Zespole Szkół w Miliczu oraz w Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu. Na 5-letnią kadencję dyrektorem w I LO została Marzena Rokita, w Zespole Szkół – Ryszard Lech, a w PCEiPP – Jolanta Ławniczak.

Konkursy odbyły się w dniach 12-14 lipca, a dyrektorów placówek oświatowych wybierały komisje konkursowe, w których zasiadali przedstawiciele organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego, przedstawiciele organu nadzoru, czyli Kuratorium Oświaty, a także przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i związków zawodowych. Do każdego z konkursów zgłosiło się tylko po jednym kandydacie. Na dyrektora I LO w Miliczu swoją kandydaturę zgłosiła jedynie Marzena Rokita, pełniąca do tej pory obowiązki dyrektora tej szkoły, na dyrektora Zespołu Szkół startował tylko Ryszard Lech, wieloletni dyrektor tej szkoły, a do konkursu na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego przystąpiła tylko Jolanta Ławniczak, która do tej pory pełniła obowiązki dyrektora tej placówki. 


Wszystkich troje kandydatów na dyrektorów uzyskało aprobatę komisji konkursowej i zostało wybranych na 5-letnią kadencję. Jednak kandydatury Marzeny Rokity w I LO oraz Jolanty Ławniczak w PCEiPP zostały w tajnym głosowaniu zaakceptowane przez komisję jednogłośnie, natomiast Ryszard Lech został wybrany na dyrektora głosami 8 członków komisji konkursowej przy 3 głosach przeciwnych. W skład komisji konkursowej, która oceniała jego kandydaturę zasiadali: Krzysztof Firek, Wioletta Pacyna, Weronika Ulatowska-Pakiet (przedstawiciele Starostwa Powiatowego), Katarzyna Szyszka i Krzysztof Mulik (przedstawiciele Rady Pedagogicznej), Dorota Biernat i Agnieszka Keller (przedstawiciele Rady Rodziców), Ireneusz Kaliciński (przedstawiciel organizacji związkowej) oraz Małgorzata Nehrebecka, Wiesława Ludwiczyńska, Cecylia Pawlikowska-Krzesińska (przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu). 


Ryszard Lech pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół od 2007 roku. Z końcem sierpnia tego roku kończyła się jego trzecia 5-letnia kadencja, na którą został powołany w wyniku wygranego konkursu w 2017 roku. Niespodziewanie dla wielu Ryszard Lech złożył pod koniec maja br. rezygnację z zajmowanego stanowiska dyrektorskiego, a Zarząd Powiatu przyjął 31 maja jego rezygnację i go odwołał. Tym samym Ryszard Lech przystępował do konkursu nie jako aktualny dyrektor ubiegający się o reelekcję, który jest zobowiązany przedstawić komisji bardzo dobrą ocenę pracy wystawioną przez Kuratorium Oświaty, ale jako zwykły nauczyciel Zespołu Szkół, któremu ocenę pracy wystawia dyrektor szkoły. Dzięki temu manewrowi bardzo dobrą ocenę pracy wystawił Ryszardowi Lechowi nie kurator oświaty z PiS, Roman Kowalczyk, a p.o. dyrektora Alina Iskrzycka, która przez ostatnie lata była jego zastępczynią. Dzięki temu Ryszard Lech mógł przystąpić do konkursu, a z dniem 1 września wróci po 3-miesięcznej przerwie na opuszczone z końcem maja stanowisko dyrektora Zespołu Szkół.


Pod koniec sierpnia Zarząd Powiatu podejmie uchwały o mianowaniu z dniem 1 września nowych dyrektorów na pełne 5-letnie kadencje.

 

Zaloguj się, aby zostawić komentarz i ocenić artykuł...

Oceny

2
0

Tylko zalogowani użytkownicy mogą reagować na artykuły.

Zaloguj się

Komentarze

Mery H. - 2022-07-23, 13:03
2
0

Tylko zalogowani użytkownicy mogą reagować na komentarze.

Zaloguj się

    Kombinacje Lecha są legalne?